Cách Remote VPS GPU
Không sử dụng được Remote Desktop của Windows
Trong trường hợp quý khách hàng không kết nối được đến VPS GPU của TCG Clouding qua Remote Desktop của Windows thì hãy sử dụng VMware Horizon Client

Hướng dẫn cài đặt phần mềm VMware Horizon Client

vmwarehorizon

B2 Tiến hành cài đặt phần mềm sau khi tải xuống bộ cài đặt phù hợp với máy tính của bạn.

install
install2

B3. Chọn "Finish" và xong quá trình cài đặt

* Cài đặt VMware Horizon Client trên Android tại: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vmware.view.client.android (Google Play)

* Cài đặt VMware Horizon Client trên iOS tại: https://apps.apple.com/us/app/vmware-horizon-client/id417993697 (App Store)

Hướng sử dụng phần mềm VMware Horizon Client để kết nối đến VPS có GPU

B1. Mở ứng dụng VMware Horizon Client > New Server > Add IP server để kết nối > Connect

connect1

B2. Nhập thông tin Username Password > Login

+ Username mặc định là: Administrator

+ Password mặc định là: tên khách hàng@tcgclouding123

connect2

* Nếu gặp lỗi như hình dưới đây, hãy sửa lỗi theo cách sau

connect3

- Chọn vào Menu > Configuration SSL > Chọn vào ô Do not verify server... > Chọn Ok. Sau đó kết nối lại.

connect4

TCG Clouding chúc anh chị khách hàng thành công!

Đánh giá bài viết
Translate »