Thông báo
Bảng giá dưới đây tính từ Tháng 01/2021. Tất cả giá dưới đây chỉ tính theo 1 tháng!
banggiahosting
Thông báo
Hỗ trợ thanh toán bằng thẻ cào. +40% giá trị HOSTING khi thanh toán bằng thẻ cào!
1+
Hosting đã bán
Đánh giá của khách hàng
Thông báo
Không hỗ trợ thanh toán bằng thẻ cào đối với gói VPS 6 trở lên đối với VPS không GPU & VPS 3 trở lên đối với VPS có GPU! +40% giá trị Cloud VPS khi thanh toán bằng thẻ cào!
 - THUÊ TRÊN 6 THÁNG GIẢM LÊN ĐẾN 50%!

1+
VPS đã bán
Đánh giá của khách hàng
Bảng giá Server
Thông báo
Không hỗ trợ thanh toán bằng thẻ cào đối với Server!
 - THUÊ TRÊN 5 NĂM (60 THÁNG) TẶNG SERVER!
1+
Server đã bán
Đánh giá của khách hàng
banggianangcapt1
Thông báo
Nâng cấp chỉ áp dụng cho Gói VPS, không áp dụng cho Hosting và Server! Và hỗ trợ thanh toán thẻ +40%
1+
Đã nâng cấp
Đánh giá của khách hàng
Translate »